Uitreiking 3e CD aan Burgemeester mevrouw Ada Grootenboer

Uitreiking 3e CD aan burgemeester.

Even was het onzeker of het jubileumconcert van Op Volle Kracht wel door zou gaan: er kon geen gebruik gemaakt worden van het Prieel. Toen bekend werd waarom: de opvang voor een machteloze groep vluchtelingen, hebben de directie van de Staver, gemeente Goeree-Overflakkee en Op Volle Kracht de handen ineengeslagen en de tennishal omgebouwd tot een waar theater.

14 november hoorden 350 enthousiaste shantyliefhebbers voor de pauze een aantal liederen van de nieuwe CD. Voor het eerst zong shantykoor Op Volle Kracht in het Frans het vrolijke lied Allons à Messine. Na de verschrikkelijke terreurdaad in Parijs had dit lied een dubbele betekenis. Ook uit respect, sympathie en oprecht medeleven met het Franse volk, de vele slachtoffers en hun nabestaanden werd dit lied deze avond gezongen.

Dick Sperling, de voorzitter, kondigde aan dat CD 3 in combinatie met CD 2 voor deze avond en de rest van het jaar slechts voor €12,50 te koop zijn i.v.m. 12 ½ jarig bestaan.

Zie website www.opvollekracht .nl.

Na de pauze reikte de contente voorzitter de CD uit aan onze burgemeester mevrouw Ada Grootenboer. Beiden waren het er over eens, dat met deze CD de doelstelling Goeree-Overflakkee nog meer op de kaart te zetten , weer is bereikt.

Vervolgens werd o.l.v. dirigent Ton Warmenhoven de samenzang ingezet met veelal Hollandse liederen. Hollands Glorie, Aan het Noordzeestrand, Ketelbinkie, Vissers van Capri, het Vissersmeisje, de lichtjes van de Schelde: ze kwamen allemaal langs varen via speciale projectieschermen. Iedereen kon meezingen. Dat werd dan ook uit volle borst gedaan!

Een vrolijke, onderhoudende avond, welke mede dankzij de sponsors assurantiën de Vogel en de Knöpsgroep (Opel), een herhaling verdient.

overhandiging cd

Op Volle Kracht aanwezig bij Flashmob in de Koopgoot te Rotterdam

Op zaterdag 13 juni 2015 hebben een dertiental leden van ons koor, acte de préséance gegeven op een muzikale Flashmob in de Koopgoot te Rotterdam.

Een groep van ca. 90 leden van diverse koren van Goeree Overflakkee toog rond het middaguur met een dubbeldekker en “gewone” bus richting Rotterdam.  Op de trappen aan de V&D kant van de Koopgoot werd het publiek rond 15.00 uur “overvallen” en verrast op een spectaculaire muzikale Flashmob. Leden van Advendo, Excelsior, Roll Around, de Shantykoren Op Volle Kracht en het Flakkees Piratenkoor en het kinderkoor Hum en Pops brachten zonder muzikale ondersteuning het nummer “Iedereen is van de Wereld” van The Scene ten gehore.

Direct na de Flashmob spraken leden van het Promoteam Goeree Overflakkee  (in het kader van Eilandmarketing gefinancierd door Gemeente en diverse lokale ondernemers) de enthousiaste passanten aan om hen meer te vertellen over ons eiland en de mogelijkheden voor werken, wonen en recreëren.

Op de sociale media als Facebook en Twitter heeft deze “happening” al enorme aandacht en publiciteit gekregen. Ook hebben de vele persberichten hun doel bereikt en maken regionale- en streekkranten melding van de succesvolle Flashmob.  Diverse filmpjes zijn al geplaatst op You Tube en Facebook.

Ons koor “Op Volle Kracht” is op deze manier veelvuldig onder de aandacht gebracht.

Het bestuur dankt bij deze de inzet van onze leden die aan dit evenement hebben deelgenomen en daarmee ons koor op een positieve en bijzondere manier in beeld en onder de aandacht hebben gebracht.

Flashmob foto

Ter info, kijk maar eens op:
http://flakkeenieuws.nl/nieuws  
http://www.facebook.com/GoereeOverflakkee
http://youtu.be/FEFwAIacwXI

Henk Schurink

Optreden Zuidwester

Dinsdag 2 juni 2015 - Optreden Zuidwester.

Wat een fantastisch optreden vanmiddag in de Zuidwester. Zelden hebben we zoveel  geestelijk en lichamelijk gehandicapte mensen blij gezien. Wat een spontaniteit tijdens de liedjes die we zongen: er werd geapplaudisseerd, toegejuicht en zittend op stoelen ingehaakt. Uit “Zuidwesterlijke richting ” kregen zowel Joop, Chris-Jan als Ton onverwacht assistentie. Frans, bewoner van de Zuidwester assisteerde Joop bij het aankondigen van de liedjes, bewoner Arjan kwam Chris-Jan te hulp bij het luiden van de klok en mengde zich vervolgens onder de koorleden. Arjan, geen onverdienstelijk zanger, werd vervolgens door Ton uitgenodigd om hem van zijn taak te verlichten door “Het kleine café aan de haven” solo te zingen.

Iedereen was het erover eens – leiding Zuidwester, koor en – de belangrijkste groep – de bewoners: hier komen we vast nog eens terug.

Shantykoor Op Volle Kracht in zorgcentrum Vliedberg

2013 was het jubileumjaar van shantykoor Op Volle Kracht. In het teken daarvan werd alle zorgcentra van CuraMare op Goeree-Overflakkee een gratis optreden aangeboden. Optreden in de Vliedberg was in 2013 in verband met nieuwbouw niet mogelijk. Wat in het vat zit verzuurt niet: dinsdagmiddag 14 januari 2014 bracht OVK alsnog een bezoek aan de Vliedberg. In de prachtige ontmoetingsruimte, met een geweldige akoestiek, brachten de shantyzangers een Nederlandstalig repertoire ten gehore. O.a. aan het Noordzeestrand, Vissersmeisje uit Stellendam, de klok van Arnemuiden waren voor de bewoners van de Vliedberg herkenbare liederen welke ook nog eens meegezongen konden worden.

Rabobank Fietsdag 2013

Vandaag was het mogelijk deel te nemen aan de Rabobank fietsdag 2013.

Vanuit ieder dorp of stad op Goeree-Overflakkee konden routes gefietst worden van 20, 35 of 50 kilometer. Elke deelnemer kon aangeven voor welke vereniging hij of zij fietste. Bij het voltooien van de tocht, nadat alle stempels verzameld waren, sponsorde de Rabobank de gekozen vereniging.

Shantykoor Op Volle Kracht was één van de verenigingen waarvoor gefietst kon worden. Wij willen dan ook alle fietsers en de Rabobank bedanken voor hun inzet! We hopen dat jullie een fijne dag gehad hebben en een mooie tocht hebben kunnen fietsen.

Namens bestuur en PR van Shantykoor Op Volle Kracht

20130608rabofietsdag320130608rabofietsdag4